Wat is een CowToilet?

Steeds meer (melkveebedrijven gebruiken een zogenoemde CowToilet. Maar wat is zo’n CowToilet eigenlijk, wat zijn de voordelen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je zo’n automatisch urineersysteem voor koeien wil aanschaffen?

Uitgelegd: zo werkt een CowToilet

De CowToilet is een automatisch urineersysteem voor koeien dat ontwikkelt is door Hanskamp Agrotech uit Doetinchem (hanskamp.nl). Het systeem vangt de urine direct onder de staart van de koe op, waardoor de urine niet in aanraking komt met de mest in de onderliggende mestsilo. Dit zorgt op zijn beurt voor een lagereuitstoot van ammoniak – een stikstof die ontstaat wanneer mest en urine met elkaar in aanraking komen. De urine wordt vervolgens opgeslagen in een luchtdichte silo en kan in de toekomst gebruikt worden voor gerichte bemesting.

Wat zijn de voordelen?

Met een CowToilet geniet je van verschillende voordelen, niet alleen op gebied van bedrijfsvoering, maar ook op gebied van klimaat en personeels- en dierenwelzijn:

  • frissere lucht in de stal
  • beter voor de luchtwegen van de werknemers
  • modulair inzetbaar en dus geschikt voor elk type stal
  • ook te gebruiken in combinatie met robotmelken
  • minder stikstof uitstoot op uw bedrijf en minder depositie in nabijgelegen natuurgebieden
  • drogere vloeren = hogere klauwgezondheid voor de koeien
  • minder luchtwegziekten bij de koeien

CowToilet als oplossing voor het stikstofprobleem?

De agrarische sector staat voor een van haar grootste uitdagingen ooit: stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden. Hoe je het ook wendt of keert, de agrarische sector is verantwoordelijk voor maar liefst 40% van de stikstofuitstoot in Nederland. Technologische innovatieve kan mogelijk een onderdeel zijn van de oplossing, mits innovaties op de juiste manier worden toegepast en door de Rijksoverheid worden gestimuleerd. Zou CowToilet een van de oplossingen kunnen zijn?

Minder stikstof & gerichter bemesten

Als je kijkt naar de voordelen van de CowToilet, dan is het antwoord op deze vraag “ja”. Dit automatische urineersysteem voorkomt namelijk dat mest en urine met elkaar in aanraking komen en voorkomt op deze wijze de uitstoot van ammoniak (een stikstof). Maar dat is niet het enige voordeel. Zo stimuleert de CowToilet namelijk ook zeer gerichte bemesting met mest, urine of een combinatie van de twee. Urine en mest bevatten immers verschillende stoffen, elk met z’n eigen voordelen, ideale toepassingen en doeleinden. Door de urine en mest uit elkaar te houden kunnen deze allemaal gericht ingezet worden. Zo kan urine gebruikt worden ter (gedeeltelijke) vervanging van kunstmest, voor het opwekken van toepasselijk genaamde ‘gele’ stroom of voor het maken van waterstof.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *